Rekisteriseloste

Oikeudellinen huomautus. Rekisteriseloste

Tietosuoja-asetus(2016/679)

REKISTERIN NIMI

J.Rautiainen:sen asiakasrekisteri | Simonkyläntie 38 C 6, 95210 FILPUS

 

REKISTERINPITÄJÄ

J.Rautiainen | Simonkyläntie 38 C 6, 95210 FILPUS

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Toimitusjohtaja Joni Rautiainen | info@jonirautiainen.com

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteisiin & verkossa tapahtuviin toimintoihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen aliurakoitsijoiden kanssa niin suomessa, kuin EU:ssa.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

Tapahtumatiedot

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

Rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot Kilpailut Tilauksen viimeistely J.Rautiaisen verkkokaupassa.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

J.Rautiainen luovuttaa asiakastietoja vain ja ainoastaan aliurakoitsijalle & voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain J.Rautiainen sekä sen aliurakoitsijat, jotka voivat myös toimia EU:ssa tai sen ulkopuolella. Rekisteriä säilytetään palomuurien takana tietokannassa lukituissa tiloissa.